Prace dzieci – grupa młodsza ” Ubrania na jesienną porę”