” Szkoła do hymnu”- uroczyste odśpiewanie ” Mazurka Dąbrowskiego”