Zajęcia prowadzone przez przedstawiciea Urzędu Dozoru Technicznego w Bielsku-Białej