Witamy na stronie
Naszego Przedszkola!

W naszym przedszkolu dziecko uczy się samodzielności

i kształtuje swoją osobowość,

poznaje swoje mocne i słabe strony
oraz sposoby rozwijania swoich talentów