O nas

Przedszkole nr 8 istnieje od 01 maja 1984 r., powstało jako przedszkole jedno oddziałowe w pomieszczeniach bloku mieszkalnego na osiedlu Karpackim przy ul. Doliny Miętusiej 21.

Lata 80-te i 90- te to ciągłe zmiany w ilości oddziałów i w ilości dzieci. Oddziały przedszkolne były bardzo liczne- powyżej 30-tu przedszkolaków. ?W roku 1985 przedszkole liczy już 120 dzieci w 4 oddziałach. W styczniu 1992 r. zapada decyzja o przyłączeniu do naszej placówki 4 oddziałów ?0? ze SP 37, otrzymują lokum w budynku parafialnym (Plebania), przedszkole mieści się w trzech budynkach i liczy już 7 oddziałów i 156 dzieci. Lata kolejne to stopniowe zmniejszanie się ilości dzieci i oddziałów.

Ostatni oddział ?0?, został przeniesiony do SP nr 37 w 2009 roku. Dzisiejsze Przedszkole nr 8 to 3 oddziały, 75 dziećmi, 7 osób obsługi i administracji oraz 7 nauczycieli. Przedszkole nr 8 mieści się w dwóch budynkach, przy ul. Doliny Miętusiej 21 i ul. Doliny Miętusiej 11.

Nasze Przedszkole jest otwarte na potrzeby środowiska ?i rodziców. Ma wypracowane swoje tradycje, uroczystości ?i zabawy. Współpracuje z wieloma instytucjami w mieście: Szkołą Podstawową Nr 37, bielskimi przedszkolami, Karpacką Spółdzielnią Mieszkaniową, Radą Osiedla KARPACKIE (do 2014 r.), klubem Seniora, biblioteką, pocztą, policją , strażą miejską, strażą pożarną, z bielskimi teatrami, jednostką wojskową.

W naszym przedszkolu zwracamy szczególną uwagę na poznawanie świata, rozwijanie talentów, zabawę oraz współpracę ze środowiskiem.

Poznawanie świata to różnorodne wycieczki m.in. Wisła, Ustroń, Radzionków, Koniaków, Górki Wielkie, Pszczyna, Wygiełzów, Ochaby, Bestwina, Jaworze, Wapienica.

Placówka włącza się w społeczne akcje ?Cała polska czyta dzieciom, góra grosza, pomagamy zwierzętom przetrwać zimę, zakrętki dla chorych dzieci, dbamy środowisko-zbiórka zużytych baterii. Uczestniczymy w programach edukacyjnych: ?Czyste powietrze wokół nas?, ?Akademia Misia Haribo?, ?Akademia Aqua fresk?, ? Mamo tato wolę wodę, ?Pięć porcji warzyw ?i owoców?, ?Energia odnawialna?. Przedszkole podejmuje działania pro zdrowotne i pro ekologiczne.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Koncpecja pracy lata 2020-2025

STATUT-PRZEDSZKOLA-NR-8

ZMIANA do Statutu(1) 2019 

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Przedszkole nr 8 jest czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 6.00 do 16.00

  6.00-8.15

Przyjmowanie dzieci,  rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności zabawowej i ruchowej. Udział w grach i zabawach ruchowych. Praca indywidualna i w małych zespołach z dziećmi potrzebującymi wsparcia
w rozwoju. Podejmowanie prac o charakterze społeczno – użytecznym.
  8.00 – 13.00

         REALIZACJA  PODSTAWY  PROGRAMOWEJ  WYCHOWANIA  PRZEDSZKOLNEGO    

 

8.15-8.45

Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Zestaw ćwiczeń porannych.

8.45-9.15    ŚNIADANIE

9.15-10.30

Zorganizowane działania edukacyjne w obszarach rozwoju dziecka:

– fizycznym        – kształtowanie zachowań prozdrowotnych

– emocjonalnym  – nabywanie umiejętności poprzez działanie, tworzenie okazji do wspólnego podejmowania rożnych zadań, rozwiązywanie problemów,

– społeczny         – budowanie systemu wartości,

– poznawczy      –  poznawanie i rozumienie siebie i świata

10.30- 11.30

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności zabawowej. Umożliwienie dzieciom dokonywania wyborów
i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań. Spacery i zabawy
w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe.

11.30-11.45

Przygotowanie do obiadu, kształtowanie nawyków higienicznych
i zachowań prozdrowotnych.

11.45-12.15        OBIAD

12.15-13.450

Leżakowanie (grupa młodsza).

Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, słuchanie muzyki poważnej, relaksacyjnej, słuchowisk.

Relaksacja (grupy starsze)

Zajęcia dydaktyczne, praca indywidualna, zabawy dowolne.

Wspieranie działań twórczych w rożnych dziedzinach aktywności. Zabawy kącikach tematycznych, gry z elegantami współzawodnictwa. Praca indywidualna i w małych zespołach z dziećmi zdolnymi i potrzebującymi wsparcia w rozwoju.

13.45-14.00      PODWIECZOREK

14.00-16.00

Podejmowanie rożnych form aktywności, zajęcia dodatkowe. Praca indywidualna z dziećmi potrzebującymi wsparcia w rozwoju, próby dokonywania samooceny i oceny zachowań innych, Rozmowy indywidualne z rodzicami, informowanie na bieżąco o  postępach dziecka. Rozchodzenie się dzieci do domów pod opieką upoważnionej osoby dorosłych.

 

Zatwierdzono na radzie pedagogicznej w dniu 29.08.2019 r.

Kadra pedagogiczna posiada odpowiednie kwalifikacje i duże doświadczenie w pracy z dziećmi. Nauczyciele są odpowiedzialni, posiadający umiejętności w zakresie pedagogiki i psychologii. Pracownicy administracyjno-obsługowi to osoby odpowiedzialne z dużym doświadczeniem. Personel Przedszkola nr 8 pracuje z pasją i ogromnym zaangażowaniem, jest w pełni przygotowany do pełnienia swoich funkcji.

 

DYREKTOR mgr Beata Berek
Inspektor ochrony danych osobowych : mgr Urszula Kalemba

Nauczycielki

Grupa młodsza

 • mgr Beata Berek
 • mgr Alicja Górny
 • mgr Renata Mynarska

Grupa średnia

 • mgr Urszula Kalemba
 • lic. Marcelina Korzec

Grupa starsza

 • mgr Urszula Żbik
 • mgr Alicja Górny
 • mgr Dorota Kowalska

Pomoce nauczycielek

 • Danuta Mikołajek
 • Bożena Tomiczek
 • Renata Golonka
 • intendent: Izabela Holisz
 • rzemieślnik: Bożena Tomiczek
 • kucharka: Wanda Tobias
 • pomoc kuchenna: Ilona Błahut

Zajęcia dodatkowe

 • język angielski: mgr Sabina Urbaś- Bednarz
 • gimnastyka korekcyjna: mgr Rafał Dubrawski
 • religia: mgr Krystyna Blachura
 • logopeda: mgr Paulina Jaskmanicka

W naszym przedszkolu dziecko uczy się samodzielności i kształtuje swoją osobowość, poznaje swoje mocne i słabe strony oraz sposoby rozwijania swoich talentów, wzbogaca swoją wiedzę i przygotowuje się do podjęcia nauki ?w szkole.

Główne zadania przedszkola, przedszkole:

 • – zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym ?i zdrowym środowisku
 • – uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka, troszczy się o zapewnienie równych szans, wzmacnia wiarę we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu
 • – stwarza warunki do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągnięcia celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie
 • – rozbudza ciekawość poznawczą, zachęca do aktywności badawczej ?i wyrażania własnych myśli i przeżyć
 • – rozwija wrażliwość estetyczną
 • – stwarza warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej
 • – zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań
  prozdrowotnych
 • – stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez przygotowanie dziecka do osiągnięcia dojrzałości szkolnej, rozwijanie zainteresować ?i uzdolnień, promowania zdrowia
 • – wspomaga dziecko w jego rozwoju fizycznym, psychicznym, społecznym ?i duchowym, tak aby było przygotowane, na miarę swoich możliwości do życia w zgodzie z ludźmi, przyrodą i samym sobą

Przedszkole zapewnia:

 • – fachową, doświadczoną i wykształconą kadrę pedagogiczną
 • – realizację programów własnych: czytelniczych, ekologicznych, zdrowotnych
 • – bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w przedszkolu
 • – różnorodne, ciekawe, mądre zabawki i pomoce dydaktyczne
 • – smaczne, zdrowe, urozmaicone i estetycznie podane posiłki
 • – zabawy i zajęcia na powietrzu przy sprzyjającej pogodzie
 • – pracę stymulującą indywidualny i kreatywny rozwój dziecka
 • – radość dzieci i spokój rodziców o dzieci w czasie ich pobytu w przedszkolu

Przedszkole organizuje:

 • – zajęcia otwarte dla rodziców
 • – wyjścia do Bielskiego Centrum Kultury, Teatru Banialuka i Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, Studia Filmów Rysunkowych
 • – spektakle teatralne na terenie placówki, koncerty muzyczne (muzyka poważna i rozrywkowa)
 • – spotkania z „ciekawymi ludźmi”(paraolimpijczyk, lekarz, psycholog, logopeda, strażak, policjant, pielęgniarka, harcerz, żołnierz, pracownik poczty itp.)
 • – wycieczki edukacyjne (Dolina Wapienicy, Stryszawa, Ochaby, Radzionków, Ustroń, Wisła itp.)
 • – imprezy okolicznościowe (Andrzejki, Mikołaj, Wigilia przedszkolna, zabawa karnawałowa, dzień Babci i Dziadka, dzień Matki i Ojca, dzień Dziecka, zakończenie roku szklonego, piknik rodzinny itp.)

Przedszkole współpracuje z:

 • – Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Bielsku-Białej
 • – Szkołą Podstawową nr 37 w Bielsku-Białej
 • – Książnicą Beskidzką – Biblioteką osiedlową
 • – Strażą Pożarną, Miejską Komendą Policji, Jednostką Wojskową, Nadleśnictwem w Wapienicy, Państwową Powiatową Inspekcją Sanitarną
 • – Teatrem Polskim
 • – Teatrem Lalek Banialuka
 • – Bielskim Centrum Kultury
 • – Sp nr 37, Przedszkolami, Klubem Seniora

W naszym przedszkolu dodatkowo realizujemy programy:

 • – „Czyste Powietrze wokół nas”
 • – „Kubusiowi przyjaciele natury”
 • – „Akademia Aquafresh”
 • – „Odnawialne źródła energii”
 • – „Cała Polska czyta dzieciom”
 • – „Mamo, Tato wole wodę”

Dzieci z naszego przedszkola prezentują swoje umiejętności i talenty podczas:

 • – Olimpiady Sportowej Przedszkolaka w Komorowicach
 • – Turnieju Mini Piłki Nożnej
 • – uroczystości dla Rodziców, Dziadków, członków Klubu Seniora
 • – spotkań z dziećmi i nauczycielami z zaprzyjaźnionej szkoły podstawowej
 • – konkursów plastycznych organizowanych przez różne placówki użyteczności publicznej, konkursu recytatorskiego i plastycznego organizowanego przez nasze Przedszkole