Informacje

Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do klas pierwszych - Szkoła Podstawowa nr 30 w Bielsku-Białej

Szanowni Rodzice,

na prośbę Wydziału Edukacji i Sportu w Bielsku-Białej przekazuję informacje o naborze do klas pierwszych na rok szk. 2021/2022 (załącznik).

Z poważaniem Beata Berek Dyrektor Przedszkola nr 8

Rekrutacja do klas pierwszych ogólnodostępnych szkół podstawowych,  prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała  na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 8 marca 2021 r. Szczegółowy harmonogram działań znajduje się w załączonym  Zarządzeniu Prezydenta Miasta, zawierającym terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022.

Dokumenty do pobrania:

uchwała o kryteriach

Nabór do klas pierwszych info dla rodziców

Aplikacja STOP COVID

STOP COVID to aplikacja, która skutecznie pomaga w ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Korzysta z API opracowanego przez Apple i Google. Działa w oparciu o technologię Bluetooth, co ważne – nie korzysta z żadnych danych użytkowników. Wasza prywatność jest dla nas najważniejsza.

Pismo_STOP_COVID_ProteGO_Safe

Aplikacja monitoruje nasze otoczenie w poszukiwaniu innych urządzeń, na których jest zainstalowana. „Zapamiętuje” każde spotkanie, które trwało więcej niż 15 minut i odbyło się w odległości poniżej 2 metrów. Jeśli któryś z użytkowników zachoruje – pozostali, z którymi miał kontakt w ciągu ostatnich 14 dni, otrzymają powiadomienie. Dzięki temu będą mogli ochronić siebie i innych.

Aplikacja jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna.

” MOGĘ ZATRZYMAĆ SMOG” – oczyszczacze powietrza dla naszego Przedszkola

MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech – II edycja

MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech

Nasze Przedszkole zakwalifikowało się do II edycji programu  „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. Dzięki udziałowi w akcji przedszkole otrzymało 2 oczyszczacze powietrza. 

Cel kampanii

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dot. zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.

Realizacja kampanii

Przedszkola zakwalifikowane do udziału w II edycji kampanii zobowiązane są do:

  • Przeprowadzenia zajęć edukacyjno-informacyjnych we wszystkich grupach przedszkolnych,
  • Przeprowadzenia akcji edukacyjno-informacyjnej dla rodziców, opiekunów dzieci,
  • Złożenia sprawozdania z realizacji kampanii (opatrzonego podpisem przedstawiciela organu prowadzącego).

Organizator kampanii

Organizatorem kampanii jest Województwo Śląskie, którego zadania realizuje Departament Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

REBA zbiórka zużytych baterii – DYPLOM DLA PRZEDSZKOLA NR 8

Nasze Przedszkole zostało Laureatem V edycji konkursu ekologicznego ” Edukujemy-pomagamy” za rok szkolny 2019/2020

Dziękujemy rodzicom i dzieciom za udział w zbiórce zużytych baterii i informujemy,że przystąpiliśmy do VI edycji konkursu.

Prosimy o dalszą zbiórkę baterii i przynoszenie ich do przedszkola / baterie [prosimy wrzucać do wystawionego pojemnika/

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!!!

 

 

smart

Rekrutacja 2021/2022

Szanowni Rodzice:

Od dnia 1.03.2021 r. rusza rekrutacja do przedszkola na kolejny rok szkolny. Dzieci uczęszczające do przedszkola nie muszą brać udziału w rekrutacji pod warunkiem wypełnienia druku chęci kontynuowania przedszkola. Druki będą do pobrania od poniedziałku (01.02.2021 r.) w przedszkolu u wychowawcy grupy, podczas przyprowadzania lub odbierania dziecka. Rodzice zainteresowani zapisem mogą wypełnić druk na miejscu i oddać wychowawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej.

Na stronie internetowej znajduje się harmonogram dyżurów wakacyjnych.

O sposobie rekrutacji na dyżur wakacyjny zostaną Państwo poinformowani w późniejszym terminie.

Dyrektor Przedszkola nr 8 Beata Berek

Wyniki konkursu plastycznego ” Bielsko-Biała w oczach dziecka”

Wyniki konkursu plastycznego „Bielsko-Biała w oczach dziecka”.

Jury konkursu przyznało:

I miejsce – Maja Kliś z Przedszkola nr 23

II miejsce – Aleksandra Możdżeń z Przedszkola nr 29

III miejsce – Antoni Karkowski z Przedszkola nr 31

oraz wyróżnienie dla Julii Łysień z Przedszkola nr 31.

Laureaci konkursu mogą odebrać nagrody oraz dyplomy w Przedszkolu nr 8 przy ul. Doliny Miętusiej 21.

Dyplomy dla pozostałych uczestników konkursu zostaną umieszczone w skrytkach przedszkoli.

Wszystkim dzieciom oraz nauczycielom biorącym udział w naszym konkursie bardzo serdecznie dziękujemy.

Koordynator konkursu – Urszula Żbik.

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Informuję, że od dnia 1.03.2021r rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne:

ZARZĄDZENIE Nr ON.0050.1593.2021.ES PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022, do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko – Biała wraz z załącznikiem,

jak również nadal obowiązujące uchwały:

UCHWAŁĘ NR XXVI/484/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ  z dnia 28 lutego 2017 r.

oraz UCHWAŁĘ NR XIV/303/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ  z dnia 17 grudnia 2019 r

 

Uchwała Nr XIV-303-2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 GRUDNIA 2019

Uchwała Nr XXVI-484-2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2017(1)

ZARZĄDZENIE NR ON.0050.1593.2021.ES. PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ z dnia 19 stycznia 2021

 

REKRUTACJA 2021/2022 – Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi  w Piaskach

 

Dyżur Wakacyjny 2021

W linku poniżej dostępny jest harmonogram dyżuru wakacyjnego lipiec/sierpień 2021

 

funkcjonowanie przedszkoli w okresie wakacji str.2

funkcjonowanie przedszkoli w okresie wakacji str.1

Życzenia świąteczne 2020

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku w imieniu swoim oraz personelu składam Państwu  najlepsze życzenia

W ten jedyny, najbardziej rodzinny i uroczysty wieczór wigilijny,

gdy biały opłatek znowu poruszy najczulsze struny człowieczej duszy

z miłością wspomnijmy TYCH, którzy odeszli … i ciepłem otwartych serc obdarzmy BLISKICH, gdziekolwiek rzucił ich los…

A dzieląc się białym opłatkiem i dziękując wzajemnie za wspólne dni

znowu najmilsze złóżmy życzenia, by Bóg nie szczędził nam dobrych chwil do następnych świat BOŻEGO NARODZENIA ORAZ NOWEGO ROKU 2021 ….

Życzymy dużo zdrowia dla przedszkolaków ich rodzin i bliskich

Dyrektor Przedszkola nr 8, nauczyciele oraz pracownicy przedszkola

 

 

Drzewko świąteczne iPhone na żywo Tapety - Pobierz na PHONEKY iOS App

Uwaga!!! zmiany w odpłatności za przedszkole

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam opublikowaną uchwałę z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/189/2019 Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. W zmienionej uchwale utrzymano zwolnienie z wnoszenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyłącznie przez uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, gdyż  uczniowie ci  objęci są subwencją oświatową. Zmieniona uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Na mocy ustawy, opłata nie dotyczy dzieci 6 letnich i starszych, realizujących roczne przygotowanie przedszkolne. Rada Miejska w Bielsku-Białej utrzymała dzienny, 5 godzinny, bezpłatny wymiar nauczania, wychowania i opieki (co  w praktyce oznacza, że za pierwszych 5 godzin pobytu ucznia w przedszkolu nie nalicza się opłaty). Za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu ucznia w przedszkolu powyżej bezpłatnego wymiaru naliczana będzie opłata w wysokości 1,00 zł. Liczba godzin pobytu w przedszkolu w danym miesiącu wyliczana będzie na podstawie faktycznego korzystania z wychowania przedszkolnego odnotowanego w elektronicznym systemie naliczania opłaty i rejestracji czasu przebywania ucznia w przedszkolu. Opłatę rozlicza się w cyklach miesięcznych, po zakończeniu miesiąca, jako iloczyn liczby godzin faktycznego pobytu ucznia w przedszkolu w danym miesiącu i jednostkowej stawki za godzinę.

 

zmiana do uchwały z 2020 roku – oplata uchwała podstawowa – opłata

uchwała podstawowa – opłata